1

4. W styczniu 2012 roku, firma nasza podpisała umowę z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, na dofinansowanie zakupu tokarek sterowanych numerycznie.
Dwie nowoczesne maszyny CNC pozwolą na podniesienie wydajności, obniżenie kosztów produkcji oraz wzrost konkurencyjności na rynku lokalnym i regionalnym.
  Parametry techniczne zakupionych tokarek pozwalają na :
 • - planowanie powierzchni czołowych,
 • - toczenie walcowe, wcinanie,
 • - toczenie stożkowe,
 • - toczenie powierzchni kulistych,
 • - toczenie gwintów,
 • - obróbkę frezerską z wykorzystaniem narzędzi obrotowych głowicy narzędziowej.
  Wielkość obrabianych elementów ograniczona jest do :
 • - 650 mm średnicy przelotu nad łożem,
 • - 380 mm średnicy przelotu nad suportem,
 • - 2000 mm rozstawu kłów,
 • - 3000 kg max. ciężarem mocowanych elementów.
3. Certyfikaty
Ocena zdolności zakładu remontowego


Załącznik do oceny zdolności

2

2. Realizując założenia planu inwestycyjnego na rok 2010 , w miesiącu maju zakupiono frezarkę numeryczną MCFV 1060 NT. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych możliwe będzie obniżenie kosztów świadczonych usług. Gabaryty frezarki pozwalają na obróbkę detali wielkości 1000x600x700 mm.

1. Firma nasza w 2007 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000. Następnie przeprowadziliśmy audit recertyfikujący zgodnie z nową normą EN ISO 9001-2008, a w 2017 roku z normą EN ISO 9001-2015

Systematyczne działania firmy mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług przyniosły zamierzony cel w postaci przedłużenia certyfikatu wydanego przez DAS Polska.