Uszczelnienia techniczne


Uszczelnienia techniczne wytwarzane są z poliuretanów termo-plastycznych TPU oraz poliacetali POM.

TPU – poliuretany termopla-styczne to tworzywa charakteryzujące się dużą wytrzymałością na ścieranie oraz niewielkimi odkształceniami trwałymi. Uszczelnienia wykonane z TPU pracują z cieczami hydraulicznymi na bazie olei mineralnych w temperaturach od – 40° C do + 110º C i pod ciśnieniem 500 bar.

 

 

POM – poliacetali charakteryzują się wysoką wytrzymałością mecha-niczną i sztywnością. Występuje tutaj całkowity brak wpływu wilgoci na własności wytrzymałościowe oraz niski współczynnik tarcia. Uszczelnienia te stosuje się w siłownikach hydra-ulicznych nowych oraz poddanych procesowi regeneracji.

 

 

 

 

 

Nasza oferta zawiera węzły uszczelniające o wymiarach standar-towych, podwymiarach oraz nadwy-miarach. Nasza firma posiada w swojej ofercie również uszczelnienia produkowane przez innych produ-centów krajowych i zagranicznych. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi profilami produ-kowanych przez nasz zakład uszczelnień